Voorwaarden en regels SKG deelnemers kunstroute.

De datums voor 2024 zijn zaterdag 8 en zondag 9 juni. Inschrijving is mogelijk via inschrijfformulier bij ''contact'' tot 1 maart 2024.

Toewijzen locaties: Indien u zelf geen locatie ter beschikking heeft doen wij ons best deze voor u te vinden. De toewijzing van de locatie wordt altijd gedaan door de werkgroep SKG. Een toegewezen locatie kan niet worden veranderd. De werkgroep SKG  kijkt naar de kunstenaar en zijn werk om een combinatie zo goed mogelijk te maken. U exposeert altijd met meerdere kunstenaars op één locatie. Heeft u zelf een locatie gevonden dan maakt u zelf afspraken met de locatie eigenaar over inrichten en evt. huur/onkostenvergoeding. De SKG is in deze geen partij en niet verantwoordelijk voor gemaakte afspraken tussen eigenaar locatie en de kunstenaar. Voor toetsingsbeleid, inschrijfformulier, zie Contact.

Inrichting van de toegewezen locatie

De kunstenaar neemt zo spoedig mogelijk contact op met de aangewezen locatiehouder om afspraken te maken over het gebruik en inrichting van de expositieruimte. Uitgangspunt is dat de kunstenaar gast is, die voor zo weinig mogelijk overlast zorgt bij het opbouwen, het exposeren en het opruimen/afbreken na afloop. De locatiehouder (De SKG ) is gastheer/ gastvrouw en overlegt met de kunstenaar wat de mogelijkheden van de locatie zijn. De kunstenaar draagt zelf zorg voor de benodigde materialen zoals sokkels, kunstezels en evt. opklaptafels voor de inrichting van de locatie. Samenwerking is verreist en de werkgroep SKG beslist de hoeveelheid kunstwerken er gexposeerd kunnen worden op de toegewezen plaats op de locatie. U laat de locatie weer in oorspronkelijke staat achter. Indien er behoefte is aan ondersteuning of advies over de inrichting kunt u contact opnemen met de organisatie. De inrichting van de expositieruimte dient u zelf te doen, ( evt. met hulp) en dient de dag vóór de opening van de expositie gereed te zijn. De laatste dag van de kunstroute expositie dient alles netjes te zijn opgeruimd. Uiterlijk de dag vóór de Kunstroute ontvangt de locatiehouder of kunstenaar één of meer vlaggen (met stok) om kenbaar te maken dat de locatie meedoet aan de Kunstroute. De vlaggen met stok worden na afloop van de Kunstroute weer retour gebracht naar de werkgroep leden. 

Openingstijden van de kunstroute

Op zaterdag wordt de kunstroute geopend om 11.00 op locatie. Tijdens de Kunstroute is de expositieruimte tussen 12.00 uur en 17.00 uur voor publiek toegankelijk. De kunstenaar is verplicht om tijdens de openingstijden van de kunstroute aanwezig te zijn in zijn/haar locatie. Bij eventuele afwezigheid van de kunstenaar dient de kunstenaar zelf voor een plaatsvervanger zorg te dragen. Ingeval de kunstenaar of plaatsvervanger niet aanwezig is wordt de locatie gesloten. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij uitleg geven aan de bezoekers over hun werk. De kunstenaar laat de expositie intact tot sluitingstijd en gaat ook niet weg vóór de sluitingstijd van de Kunstroute.

Schade en aansprakelijkheid.

De Stichting Kunstroute Geertruidenberg is op generlei wijze aansprakelijk voor breuk, beschadiging, ontvreemding etc. van geëxposeerde werken en uw privé spullen, locaties of anderszins. Indien gewenst kunnen deelnemer, locatiehouder of gastkunstenaar zelf voor een verzekering zorg dragen. Schade veroorzaakt door bezoekers aan de geëxposeerde kunstwerken of de locatie kunnen meestal verhaald worden via de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker. De locatiehouder is niet aansprakelijk voor schade aan kunstwerken behoudens opzet of grove nalatigheid. Locatiehouders zijn veelal, door middel van hun eigen woning- en opstalverzekering verzekerd voor schade door bezoek en/of gasten.

Wij vragen een eigen bijdrage aan de deelnemers van € 37.50 euro per persoon. 

Hiervoor ontvangt de deelnemende kunstenaar;

  • Een toegewezen locatie. 
  • Een poster model uitnodiging om via e-mail mensen een uitnodiging te mailen.
  • Vermelding op Face Book en de website van de SK
  • Digitaal reclamemateriaal.
  • Publiciteit over de kunstroute in lokale en regionale kranten.
  • Publiciteit en vermelding over de kunstroute via vermelding-borden van de gemeente. 
  • Bij ''deelnemers'' staan de kunstenaars van vorig jaar, u kunt hier een voorbeeld zien hoe uw werken op de website komen te staan.

Tot slot. In omstandigheden waarin niet is voorzien beslist het bestuur van Stichting Kunstroute Geertruidenberg. Een ieder die, in welke vorm dan ook, meedoet aan de Kunstroute Geertruidenberg conformeert zich door deelname automatisch aan dit reglement.